Základní informace

 • Název: FK Junior Strakonice, z. s.
 • ID klubu: 3160451
 • Adresa: Na Křemelce 304, Strakonice 386 01

Platební údaje

 • Číslo účtu: 203242229/0600
 • IČ: 22890947
 • DIČ: CZ22890947

Statut klubu

 • FK Junior Strakonice, z.s. je zapsaný spolek.

Orgány klubu

 • Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.
 • Statutárním orgánem, jenž řídí činnost spolku, rozhoduje o všech záležitostech spolku a jedná jeho jménem je výkonný výbor.
 • Výkonný výbor se při své činnosti řídí stanovami klubu, zásadami a pokyny, schválenými valnou hromadou.
 • V čele výkonného výboru je předseda výkonného výboru.

Historie

Občanské sdružení FK Junior Strakonice, o.s. vzniklo registrací u ministerstva vnitra dne 3.5.2011. Završila se tak snaha rodičů a veřejnosti, kteří byli dlouhodobě nespokojeni s tím, jak fotbal ve Strakonicích funguje. Jednalo se o první krok na cestě k odtržení mládeže od fotbalového klubu SK Strakonice 1908, s.r.o. Historicky prvním předsedou byl valnou hromadou zvolen pan Josef Horňák, který byl také pověřen vyjednáváním s SK Strakonice 1908, s.r.o. Následně po dlouhých jednáních s představitelem SK Strakonice 1908, s.r.o. došlo k převodu družstev starších a mladších přípravek do FK Junior Strakonice, o.s. a tato družstva hrála v sezóně 2011/2012 své soutěže již jako nový oddíl.

Další kolo vyjednávání s SK Strakonice 1908, s.r.o. proběhlo v závěru sezóny 2011/2012 a výsledkem bylo, že se podařilo k 1.7.2012 vyjednat převod všech mládežnických soutěží a všech mladých hráčů do FK Junior Strakonice, o.s. Nastartovala se tak nová éra fotbalu ve Strakonicích. Od sezóny 2012/2013 hrají naši mladí fotbalisté své soutěže jako občanské sdružení FK Junior Strakonice, o.s., kterého jsou všichni členy. V roce 2013 vznikl tým Mužů, který začal hrát v nejnižší okresní soutěži. V roce 2016 se občanské sdružení změnilo na zapsaný spolek.

Vedení FK Junior Strakonice, z.s. doufá, že tyto pozitivní změny přispějí ke zvýšení zájmu o fotbal ve Strakonicích jak ze strany mladých hráčů, tak i jejich rodičů, bez jejichž podpory by se mladí hráči jen těžko obešli.

Přejít nahoru