Po kliknutí na obrázek se zobrazí soubor ve formátu PDF.

  • ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Zdravotní prohlídky: je nutné, aby každý hráč měl potvrzení od lékaře, že může vykonávat výkonností sport – fotbal (nejedná se o
zátěžové testy), tato prohlídka má platnost 12 měsíců, bez těchto zdravotních prohlídek nemohou být děti nominovány na přípravná
a mistrovská utkání, na turnaje a další výběrovou fotbalovou činnost.

Lékaři vyžadují EKG v nemocnici, po té potvrzení vydají. Potvrzení si zajistit na začátku sezóny vždy. Stačí přinést kopii.

  • PŘIHLÁŠKA ODDÍLU

Každý nový hráč vyplní tento dokument, který obsahuje všechny potřebné údaje pro komunikaci s trenéry a vedením.

  • SOUHLAS GDPR

Podpisem udělujete souhlas se zpracováním údajů.

  • Přihláška FAČR

Registrace nového hráče do Fotbalové asociace - udělení souhlasu.

  • PŘESTUPNÍ LÍSTEK

Souhlas s přestupem do oddílu.

  • ZMĚNA ČLENSTVÍ

Každý hráč, který přestoupil do oddílu se tímto dokumentem stane také jeho členem.

Přejít nahoru