Jihočeský hraj poskytl oddílu dotaci

Jihočeský kraj v letošním roce poskytl dotace na mládež. Na mezinárodní turnaj mládeže Mozart Trophy Salcburk dotaci 10.000 Kč a na vybavení šaten, dvou kusů
sušiček na prádlo a pěti zdravotních brašen pro sport dotaci 62.000 Kč. FK Junior Strakonice děkuje za poskytnutou podporu mládeže.